КафМБ

HNEU-6
HNEU-4
HNEU-6
HNEU-4
untitled (25 of 96)
untitled (27 of 96)
untitled (43 of 96)
previous arrow
next arrow

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра менеджменту та бізнесу є однією з провідних випускаючих кафедр Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Кафедра менеджменту та бізнесу була заснована у 2007 році.

   Кафедрою здійснюється підготовка студентів за освітнім рівнем «бакалавр» і «магістр». Основними спеціальностями, за якими ведеться підготовка студентів, є спеціальності 073 «Менеджмент» та 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності». При цьому кафедра менеджменту та бізнесу забезпечує високоякісну освіту європейського рівня в рамках зазначених спеціальностей за бакалаврською освітньою програмою «Бізнес-адміністрування» та акредитованою магістерською освітньою програмою «Бізнес-адміністрування» та програмою «Івент-менеджмент».

   З 2009 року кафедра менеджменту та бізнесу розпочала викладання повністю англійською мовою для вітчизняних та іноземних студентів. З того часу, за спеціальностями кафедри ведеться набір студентів до груп з навчанням на англійській мові, що дає змогу нашим студентам приймати участь у програмах обміну та подвійних дипломів з європейськими університетами, а також продовжити навчання закордоном.

   У 2018 році було розпочато набір до магістратури за спеціальністю «Менеджмент соціокультурної діяльності».

   Кафедра менеджменту та бізнесу готує компетентних фахівців, здатних працювати на посадах керівників різних рівнів та виконувати завдання підготовки й прийняття стратегічних рішень, стратегічного управління, керівництва, тощо.

kmib_foto1

НАШІ ВИКЛАДАЧІ

Викладацький склад кафедри менеджменту та бізнесу сформований з висококваліфікованих фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний і науковий досвід роботи, що дозволяє їм ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи, приймати участь в наукових та освітніх заходах, тощо.

   Викладачі кафедри є сертифікованими фахівцями з питань проведення тренінгів, викладання економіки і менеджменту, а також мають сертифікати володіння бізнес-англійською мовою Cambridge University.

Лепейко Тетяна Іванівна

Лепейко Тетяна Іванівна

д.е.н., професор завідуюча кафедрою

Отенко

Отенко Василь Іванович

д.е.н., професор

Пушкар Олександр Іванович

Пушкар Олександр Іванович

д.е.н., професор

Чмутова Ірина Миколаївна

Чмутова Ірина Миколаївна

д.е.н., професор

Близнюк Тетяна Павлівна

Близнюк Тетяна Павлівна

д.е.н., доцент

Василик Сергій Костянтинович

Василик
Сергій Костянтинович

к.е.н., доцент

Грузіна

Грузіна
Інна Миколаївна

к.е.н., доцент

Котлик Андрій Валерійович

Котлик
Андрій Валерійович

к.е.н., доцент

Майстренко Ольга Валентинівна

Майстренко Ольга Валентинівна

к.е.н., доцент

Мазоренко Оксана Володимирівна

Мазоренко Оксана Володимирівна

к.е.н., доцент

Миронова Ольга Миколаївна

Миронова Ольга Миколаївна

к.е.н., доцент

Назаров

Назаров
Нікіта Костянтинович

к.е.н., доцент

Кінас Ірина Олександрівна

Кінас
Ірина Олександрівна

к.е.н., доцент

Немашкало Каріна Ромеовна

Немашкало Каріна Ромеовна

к.е.н., доцент

Гаврильченко Олена Володимирівна

Гаврильченко Олена Володимирівна

к.е.н., доцент

Черноіванова Ганна Степанівна

Черноіванова Анна Степанівна

к.е.н., доцент

Красноносова

Красноносова Олена Миколаївна

к.е.н., доцент

Кривобок Катерина Володимирівна

Кривобок Катерина Володимирівна

к.е.н., доцент

Канова

Канова Олександра Андріївна

старший викладач

Нечипорук Оксана Василівна

Нечипорук Оксана Василівна

старший викладач

Сорокіна

Сорокіна Анастасія Сергіївна

старший викладач

Баланович

Баланович Анна Миколаївна

старший викладач

Перерва Іванна Миколаївна

Перерва Іванна Миколаївна

к.е.н., доцент

Щербак

Щербак
Аліна Михайлівна

к.е.н., викладач

Баркова Катерина Олександрівна

Баркова Катерина Олександрівна

викладач

kmib_foto3

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 Викладачі кафедри займаються підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації (докторів філософії PhD та докторів наук).

 ​Тематика дисертаційних досліджень PhD студентів і здобувачів проводиться за такими напрямами:

методологія управління підприємством в інформаційному середовищі;

  • планування розвитку економічної системи держави на засадах партнерства;

  • розробка антикризової стратегії підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища;

  • управління виробництвом на промислових підприємствах в умовах кризи;

  • крос-культурні особливості управління;

  • управління інноваційними процесами на промислових підприємствах тощо.

 За останні три роки викладачами кафедри підготовлено та видано 13 навчальних посібників та підручників та 8 наукових монографій.

Викладачами кафедри здійснюються наукові розробки за наступними напрямками:

  • Концептуальні засади управління підприємствами в інформаційній економіці.

  • Методологія та технологія управління сучасними підприємствами: теоретичний та практичний аспекти.

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Опис освітньої програми «Подієвий менеджмент»

​Опис оновленої освітньої програми «Івент-менеджмент»

Договори практики за освітньою програмою «Подієвий менеджмент»

​Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика», 3-4 березня 2020 р.

​Опис освітньої наукової програми «Менеджмент»

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика», 16 квітня 2021 р, та Сертифікати учасників.

НАШІ ПАРТНЕРИ

Кафедра співпрацює з вітчизняними та іноземними закладами освіти, підприємствами та спілками за такими напрямками:

Семінари та тренінги для викладачів і студентів

Дистанційна підготовка фахівців

Стажування

Практика

Підвищення кваліфікації викладачів

Участь провідних фахівців компаній у навчальному процесі

Участь в міжнародних симпозіумах

Працевлаштування випускників.