КафМБ

Бакалавріат

Освітня програма «Бізнес-адміністрування»

«Ми не готуємо майбутніх топ-менеджерів,

ми навчаємо топ-менеджерів!»

   Бакалаврська програма «Бізнес-адміністрування» спрямована на підготовку висококваліфікованих дієвих та ефективних фахівців стратегічного спрямування зі знанням новітніх управлінських технологій і відповідних їм механізмів організації і управління бізнес-середовища.

   Мета освітньої програми «Бізнес-адміністрування»  полягає у розвитку людини як особистості, менеджера, інтелектуального лідера бізнесу, який майстерно володіє інструментарієм адміністрування.

   Особливість програми «Бізнес-адміністрування» полягає в придбанні студентами компетентностей, що забезпечують їх працевлаштування та ефективну роботу в умовах невизначеності зовнішнього середовища.

  Навчання за бакалаврською програмою «Бізнес-адміністрування» надає можливість отримання другого диплому в одному з Європейських університетів. В рамках цього діє декілька програм:

 • Австро-українська програма обміну та подвійного диплому з Університетом прикладних наук Верхньої Австрії (м. Штайєр, Австрія).

 • Польско-українська програма подвійного диплому з Університетом Хуманітас (м. Сосновец, Польща). 

 • Шведсько-українська програма з Технологічним університетом Лулео (м. Лулео, Швеція) обміну студентами та викладачами.

Магістратура

«Діяти глобально, мислити локально»

   Магістерська програма «Бізнес-адміністрування» дає можливість студентам отримати якісну економічну та управлінську підготовку, що дозволяє не тільки орієнтуватися у соціально-економічних процесах, а й грамотно впливати на них у межах своїх компетенцій, впроваджуючи високі стандарти організаційної культури та соціальної відповідальності бізнесу.

   Особливість магістерської програми «Бізнес-адміністрування» складається в тому, що вона сполучає теоретичне навчання з практичною складовою та тренінгами для набуття студентами компетентностей, які забезпечують їх працевлаштування та ефективну роботу в умовах невизначеності зовнішнього середовища.

   В процесі навчання в магістратурі студенти мають можливість прийняти участь у польсько-українській програмі подвійного диплому та паралельно навчатись у Вищій школі менеджменту охорони праці (м. Катовіце, Польща).

   Крім того, до навчального процесу залучаються провідні фахівці в сфері бізнесу з України та професори Європейських університетів.

   Мови навчання: українська, англійська, російська.

   Термін навчання: 1 рік 4 місяці

   Форма навчання: денна або заочна

   Магістерська програма «Бізнес-адміністрування» це:

 • Високий рівень освіти українською або англійською мовами.

 • 1,5 року навчання, з можливістю працювати та вчитися.

 • Висококваліфіковані викладачі, з практичним та теоретичним досвідом у галузі економіки й менеджменту.

 • Високий рівень володіння англійською мовою наших викладачів, і його безперервне вдосконалення (всі викладачі отримали Business English Certificate Кембриджського університету).

 • Формування інтелектуальних, високопрофесійних менеджерів і лідерів.

 • Цікава освіта з використанням бізнес-ігор, кейсів, тренінгів; застосування нових зарубіжних методик тощо.

 • Можливість взяти участь в програмах подвійного диплому з університетами Польщі.

 • Можливість пройти практику на великих українських підприємствах.

   Фахівці з бізнес-адміністрування можуть працювати на посадах:

 • функціональних менеджерів різних підприємств та їх підрозділів,

 • керівниками малих підприємств без апарату управління в промисловості,

 • керівниками або професіоналами з управління проектами та программами,

 • професіоналами у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності,

 • економічними радниками або консультантами з економічних питань,

 • членами спостережної ради або правління акціонерного товариства, тощо.

«Перетвори свої ідеї на проекти, про які будуть говорити!»

   Освітньо-професійна магістерська програма «Івент менеджмент» спрямована на підготовку професіоналів з організації подій для створення приватних, корпоративних та масових заходів.

Програма включає дослідження складності бренду події, ідентифікацію потенційних клієнтів-учасників події, створення концепції події, планування логістики події і координування її технічних аспектів аж до реалізації практичних методів її проведення та організації.

   Мета програми полягає у формуванні системи професійних компетентностей щодо створення та впровадження соціокультурних проектів.

   Особливість освітньо-професійної програми «Івент менеджмент» складається в тому, що вона сполучає теоретичне навчання з практичною складовою та тренінгами. Ця програма орієнтована на підготовку фахівців в сфері соціокультурної діяльності, націлених на створення та реалізацію інноваційних соціокультурних проектів.

   В процесі навчання в магістратурі студенти мають можливість прийняти участь у програмі потрійного диплому з університетами Польщі та Франції.